Not a Happy Jan After Blog Suspension

After more than two years of hiatus, I decided to revive my blog life on what I thought was a perfect timing–the anniversary month of Blogbastic or seven years since I started blogging. August is the Philippine National Language month, so I thought it will be better to blog in Filipino partly to celebrate the occasion. What a great comeback post it would have been as I blogged about the very political Philippine Development Assistance Fund (PDAF). I was calling on fellow Pinoys and expats to support the call for its abolition or any move towards a more transparent and more responsible way of assisting poor Filipinos.

Alas, after about three hours from posting (probably less than that), a friend gave a heads up that WordPress.com flagged my blog as violating its terms of service  and advertising policy. This is what I saw on my dashboard.

Screen shot 2013-08-26 at 3.13.38 PMI checked my blog. My horror to find out that after more than five years of active blogging on wordpress.com and on the 7th year anniversary month of my blog, Blogbastic fell silent.

Blog was suspended due to alleged violation of WordPress.com TOS and advertising policy

Blog was suspended due to alleged violation of WordPress.com TOS and advertising policy (Click on image for a better view)

I panicked and was emotionally stressed because of this. I thought one of the minions of the Philippine government got hold of my post and flagged my blog. So, I messaged WordPress.com from my dashboard and here. I also could not help it but rage tweeted about this. The timing could not be perfect as it was night in the US. So it took 15 excruciating hours of Blogbastic’s silence for them to get in touch with me.

Finally, Kris from WordPress.com emailed me and said that my blog was flagged by their bot but he failed to explain how and why my blog was flagged. My long time hiatus probably sent red flags to the bots and given that I blogged in my Mother Tongue and had so many links in my earlier blog post, it may have been enough for the bots to pull the trigger.

I’m just glad that I’m back and hopefully blogging away again, this time till death. 😉 😛 Oh and I’ll blog again in Filipino next time. 😀

Advertisements

Isang Milyong Bayani ang Mamartsa Ngayon

ImageSa ngayon ay alam na ninyo ang animo ay pag-aaklas ng mga Pinoy laban sa katiwalian sa Pilipinas. Kumulo ang mga pangyayari dahil sa isang sumbong ukol sa lagi na nating nirereklamo–ang pork barrel. 

Ngayong araw ng mga bayani ay may mga bagong bayani na lalabas upang ipadama sa pamahalaan na ayaw ng karamihan ang dayain, alipustain at bastusin ng ganun na lang. Kaming mga Pinoy expat ay nakikiisa sa mga bagong bayaning pupunta sa Luneta.

Sa takot ni PNoy sa magiging resulta ng pagtitipon ngayong araw na ito ay inunahan na niya ng anunsyo na kanyang “bubuwagin” ang Priority Development Assistance Fund (PDAF). Alam naman natin na pinilit buwagin ang “pork barrel” pero lagi, palagi na lamang na ang suma ay ang pagpapalit lang ng pangalan. Ang pagiging kumplikado at supistikado ng paraan ng pandaraya at pagnananakaw sa mamamayang Filipino.

Ayon ako na kailangan na buwagin ang pork barrel o kung anuman ang tawag mo diyan pero malamang ay mahirap na basta-basta tanggalin ito sa ating sistemang baluktot gaya ng nakaugat na korapsyon sa ating kultura. Kung totoo si PNoy sa kanyang panawagan na buwagin ang pork barrel ay tama ang kanyang panawagan ng “transparency” at “accountability”. ‘Di natin basta-basta mabubuwag ang pork barrel hangga’t ‘di natin naayos ang maliliit na detalye na kailangang maayos sa gobyerno. Sa puntong ito isang Facebook user ang nagpaskil ng kanyang opinyon ukol dito. Suma ng kanyang opinyon:

The Abolition of pork barrel system cannot be done overnight. The decision of the President is the most prudent move, given the inherent limitation that the system allows. The important thing to do is to not let up.

Gayunpaman, ako ay sangayon na kailangang mawala ang pork barrel. Mabagal na proseso subalit kung magawa ng tama ay maayos din natin ito. Kung malapit lang ang Luneta, siguradong sasama ako sa Milyong Martsa Laban sa Pork Barrel. Kahit ano ang edad mo, dapat nandun ka rin.

Kahit nasaan ka, makiisa. The world is a global village and with social network, it is just one barangay.